Implementatie van contract

Nadat het contract is afgesloten moeten u en uw leverancier samenwerken om het contract te gaan uitvoeren. De implementatie van de afspraken vereist een gedegen aanpak met duidelijke controlemomenten. Gaat uw leverancier
doen wat er is afgesproken? Wij weten waar het mis kan gaan.

 

HRM Inkooploket hanteert een vast stappenplan waarbij we zorgen dat de gemaakte afspraken nagekomen worden.

 

Wat doen wij voor u:

  • Wij stellen samen met de leverancier een implementatieplan op
  • Wij borgen het plan binnen de afgesproken tijd
  • Wij sturen bij daar waar nodig is
  • Wij evalueren implementatie en samenwerking met uw leverancier
  • Wij koppelen tussentijds aan u de voortgang terug