Contractbeheer

Onder contractbeheer verstaan we de uitvoering en evaluatie van uw contract. Wij bewaken de gemaakte afspraken met betrekking tot prestatie en de vergoeding van uw leverancier.

 

De volgende zaken komen hierbij aan de orde:

  • Het toetsen op kwantitatieve en kwalitatieve aspecten
  • Het checken van de financiële aspecten
  • Het meten van de interne klanttevredenheid
  • Het nalopen en waar nodig aanscherpen van de overige contractuele verplichtingen

Wij verzamelen specifieke informatie en beheren waar nodig de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's).